Wednesday 28 April 2021

5.00am – ABC News
6.00am – Zumba
6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)
9.00am – News Hub
9.30am – La Oso o Aoaoga
10.00am – La Oso o Aoaoga
10.30am – Lali (R)
11.00am – Home & Away
11.30am – movie
1.00pm – TVNZ Midday
1.30pm – Crowd Goes Wild
2.00pm – movie
4.00pm- Cartoon
6.00pm – Zumba
6.30pm – Fanimals
7.00pm – TVNZ News
8.00pm – Tala Fou
8.30pm – Lali
9.00pm – Tina o le Tausaga
9.30pm – Talanoa Lakapi
10.00pm – Filipino Series – Two Hearts
11.30pm – Tala Fou (R)