Sunday 06/12/20

2.00am – Autumn Nations Cup – Fiji v Georgia (LIVE)

4.15am – Autumn Nations Cup – Ireland v Scotland (LIVE)

6.00am – ABC News

6.45pm – Autumn Nations Cup – Wales v Italy (LIVE)

9.00am  – Lauga SISDAC

10.00am – ABC Four Corners

11.00am – Leo o le Olataga

12.00pm – Ieova e o ai se Tusa ma Oe 

1.00pm – Boxing- Huni v Fosso (R)

4.00pm – Cartoon

6.00pm – Sauniga Lotu

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Golden Stars (LIVE)

9.30pm – Taimi ma le Alii Palemia

10.00pm – Toe Sasaa le Fafao

10.30pm – movie 

12.00am – Otootoga o Tala Fou