Saturday 27/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Siva Faamalositino 

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – Lali (R)

10.00am – Marist Fantastic League 9’s (LIVE)

4.00pm – Karaoke on the the Street (R)

4.30pm – Faafiafiaga Faasamoa (R)

5.00pm – Cartoon

6.00pm – Siva Faamalositino 

6.30pm – Fanimals

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Tala Fou

8.30pm – Lali

9.00pm – Fika Fou

9.30pm – 6 Nations – France v Scotland 

11.30pm – Tala Fou (R)