Friday 26/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub

9.30am – La Oso o Aoaoga

10.00am – La Oso o Aoaoga

10.30am – Lali (R)

11.00am – Home & Away

11.30am – movie 

1.00pm – TVNZ Midday

1.30pm – Taimi ma le Alii Palemia (R)

2.30pm – movie 

4.30pm – Cartoon

6.00pm – Siva Faamalositino 

7.00pm – Tala Fou

7.30pm – Lali

8.00pm – Super Rugby – Hurricanes v Highlanders (LIVE)

10.00pm – TVNZ News

11.00pm – Faafiafiaga Faasamoa

12.00am – Tala Fou (R)