Tuesday 06/04/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub

9.30am – La Oso o Aoaoga 

10.00am – La Oso o Aoaoga 

10.30am – Lali (R)

10.30am – Home & Away

11.00am – movie

1.00pm – TVNZ Midday

1.30pm –  ABC

2.00pm – movie (Not Available on Live Stream)

4.00pm – Faiga Palota 2021 (LIVE)

9.00pm – Lali

9.30pm – Tala Fou

10.00pm – Karaoke on the Street

11.00pm – series – Love Child

12.00am – Tala Fou (R)

Tuesday 30/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub

9.30am – La Oso o Aoaoga 

10.00am – La Oso o Aoaoga 

10.30am – Lali (R)

11.00am – Home & Away

11.30am – Tala i Taaloga (R)

12.30pm – Crowd Goes Wild 

1.00pm – TVNZ Midday

2.00pm – series – The Good Son (R)

4.00pm – Cartoon  (Not Available on Live Stream)

5.30pm – Play School

6.00pm – Siva Faamalositino 

6.30pm – Real Pacific 

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Tala Fou

8.30pm – Lali

9.00pm – Karaoke on the Street

9.30pm – series – Love Child

10.30pm – Tala Fou (R)

11.00pm – movie (Not Available on Live Stream)

Sunday 28/03/21

 

5.00am – ABC News

6.00am – TVNZ News (R)

7.00am – ABC The World This Week

8.00am – Gardening Australia 

9.00am  – Lauga SISDAC

10.00am – ABC Four Corners

11.00am – Leo o le Olataga

12.00pm – Ieova e o ai se Tusa ma Oe 

1.00pm – Super Rugby – Hurricanes v Highlanders (R) 

3.00pm – 6 Nations – France v Scotland (R)

5.00pm – Cartoon

6.00pm – Sauniga Lotu

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Star Search (LIVE)

9.00pm – Taimi ma le Alii Palemia 

10.00pm – Marist Fantastic League 9’s (R)

12.00am – Otootoga o Tala Fou 

 

Saturday 27/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Siva Faamalositino 

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – Lali (R)

10.00am – Marist Fantastic League 9’s (LIVE)

4.00pm – Karaoke on the the Street (R)

4.30pm – Faafiafiaga Faasamoa (R)

5.00pm – Cartoon

6.00pm – Siva Faamalositino 

6.30pm – Fanimals

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Tala Fou

8.30pm – Lali

9.00pm – Fika Fou

9.30pm – 6 Nations – France v Scotland 

11.30pm – Tala Fou (R)

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday 26/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub

9.30am – La Oso o Aoaoga

10.00am – La Oso o Aoaoga

10.30am – Lali (R)

11.00am – Home & Away

11.30am – movie 

1.00pm – TVNZ Midday

1.30pm – Taimi ma le Alii Palemia (R)

2.30pm – movie 

4.30pm – Cartoon

6.00pm – Siva Faamalositino 

7.00pm – Tala Fou

7.30pm – Lali

8.00pm – Super Rugby – Hurricanes v Highlanders (LIVE)

10.00pm – TVNZ News

11.00pm – Faafiafiaga Faasamoa

12.00am – Tala Fou (R)

 

Thursday 25/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub 

9.30am – La Oso o Aoaoga

10.00am – La Oso o Aoaoga 

10.30am – Lali (R)

11.00am – Home & Away

11.30am – movie (Not Available on Live Stream)

1.00pm – TVNZ Midday

1.30pm – Crowd Goes Wild

2.00pm – series – The Good Son (R)

4.00pm – Star Search (R)

6.00pm – Siva Faamalositino 

6.30pm – Fanimals

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Tala Fou

8.30pm – Lali 

9.00pm – 60 Minutes

10.00pm – series – Sea Change

11.00pm – Tala Fou (R)

11.30pm – movie (Not Available on Live Stream)

 

 

 

Tuesday 23/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub

9.30am – La Oso o Aoaoga 

10.00am – La Oso o Aoaoga 

10.30am – Lali (R)

11.00am – Home & Away

11.30am – Tala i Taaloga (R)

12.30pm – Crowd Goes Wild 

1.00pm – TVNZ Midday

2.00pm – series – The Good Son (R)

4.00pm – Cartoon (Not Available on Live Stream)

5.30pm – Play School

6.00pm – Siva Faamalositino 

6.30pm – Real Pacific 

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Tala Fou

8.30pm – Lali

9.00pm – Karaoke on the Street

9.30pm – series – Love Child

10.30pm – Tala Fou (R)

11.00pm – movie (Not Available on Live Stream)

Sunday 21/03/21

 

 

4.15am – 6 Nations- Italy v Scotland (LIVE)

6.45am – 6 Nations – England v Ireland (LIVE)

9.00am  – Lauga SISDAC

10.00am – 6 Nations – France v Wales (LIVE)

12.00pm  – Leo o le Olataga

1.00pm – Ieova e o ai se Tusa ma Oe 

1.30pm  – Super Rugby – Waratahs v  Rebels(R) 

4.00pm – Cartoon (Not Available on Live Stream)

6.00pm – Sauniga Lotu

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Star Search 

9.00pm – Taimi ma le Alii Palemia 

10.00pm – 6 Nations – England v Ireland (R)

12.00am – Otootoga o Tala Fou 

 

Friday 19/03/21

 

 

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub

9.30am – La Oso o Aoaoga

10.00am – La Oso o Aoaoga

10.30am – Lali (R)

11.00am – Home & Away

11.30am – movie (Not Available on Live Stream)

1.00pm – TVNZ Midday

1.30pm – Taimi ma le Alii Palemia (R)

2.30pm – movie (Not Available on Live Stream)

4.30pm – Cartoon (Not Available on Live Stream)

6.00pm – Siva Faamalositino 

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Tala Fou

8.30pm – Lali 

9.00pm – Faafiafiaga Faasamoa

10.00pm – Tala Fou (R)

10.45pm – Super Rugby – Waratahs v Rebels (LIVE)

Thursday 18/03/21

5.00am – ABC News

6.00am – Zumba

6.30am – Good Morning Samoa (LIVE)

9.00am – News Hub 

9.30am – La Oso o Aoaoga

10.00am – La Oso o Aoaoga 

10.30am – Lali (R)

11.00am – Home & Away

11.30am – America’s Cup (R)

1.00pm – TVNZ Midday

1.30pm – Food Safari

2.00pm – series – The Good Son (R)

4.00pm – Cartoon (Not Available on Live Stream)

6.00pm – Siva Faamalositino 

6.30pm – Fanimals

7.00pm – TVNZ News

8.00pm – Tala Fou

8.30pm – Lali 

9.00pm – 60 Minutes

10.00pm – series – Sea Change

11.00pm – Tala Fou (R)

11.30pm – movie (Not Available on Live Stream)